Draw Result has been published on website. Check Lottery Result tab       औरंगाबाद म्हाडाच्या सर्व योजनांसाठी 10-06-2021 रोजी दुपारी 1 नंतर सोडतीचे लाईव्ह प्रक्षेपण bit.ly/aurangabadmhada वर प्रदर्शित करण्यात येणार आहे.       औरंगाबाद म्हाडाची सोडत दि 10/06/2021 रोजी दुपारी 1 वाजता होणार आहे. याची कृपया सर्व अर्जदारानी नोंद घ्यावी.       कोविड १९ चे निर्बंध पाहता सोडतीसाठी अर्जदारांना कार्यालयात प्रवेश मिळणार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी       कोविड-१९ ची परिस्थिती लक्षात घेता, अनामत रक्कम परतावा सोडतीनंतर दिला जाईल.    

Important Dates

 • Registration
  Over
   18-02-2021 12.00
   09-04-2021 23.59
 • Edit Registration
  Over
   18-02-2021 12.00
   09-04-2021 23.59
 • Application
  Over
   18-02-2021 12.0
   11-04-2021 17.0
 • Online Payment
  Over
   18-02-2021 12.0
   12-04-2021 23.59
 • RTGS/NEFT Payment
  Over
   18-02-2021 12.0
   12-04-2021 23.59
 • List of Accepted Applications
  Over
   19-04-2021 18.0
   - -
 • Draw
  Over
   10-06-2021 13.0
   10-06-2021 18.0
 • List of Winners
  Over
   10-06-2021 18.0
   - -
 • Refund
  Running
   24-06-2021 10.0
   - -

3 Simple Steps to Apply for Mhada Lottery

1Registration  Create Username   Fill Basic Information
2Online Application   Select Lottery & Scheme   Print Acknowledgement
3Payment   Online Payment

Latest News

Schemes for Aurangabad Board Lottery 2021